NADKOM. MARIOLA KARST-WĘGLIŃSKA I ZASTĘPCĄ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE

Od poniedziałku, 15 kwietnia 2024 roku, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze zyskała I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze. Pełnienie obowiązków na tym stanowisku zostało powierzone nadkomisarz Marioli Karst-Węglińskiej, która od 2005 roku pełniła służbę w kamiennogórskiej jednostce. We wtorek odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której policjanci oraz pracownicy policji pogratulowali awansu Naczelnik Wydziału Kryminalnego.

Dowódca uroczystości komisarz Rafał Przychocki złożył meldunek podinspektorowi Mariuszowi Rusieckiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamiennej Górze, a zgodnie z ceremoniałem policyjnym wydarzenie uświetniła obecność pocztu sztandarowego kamiennogórskiej jednostki.

Następnie lektor odczytał wyciąg z rozkazu personalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz przebieg służby nadkomisarz Marioli Karst-Węglińskiej.

Swoją służbę nadkomisarz Mariola Karst-Węglińska rozpoczęła w 2005 roku i kolejne trzy lata szlifowała swoje umiejętności w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Następnie w roku 2008 dołączyła do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, gdzie pełniła służbę w Zespole do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Najpierw jako referent, a później z biegiem czasu, nabierając doświadczenia, zostając detektywem i specjalistą w tym zespole. W 2019 została Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, a na początku 2022 roku Naczelnikiem tego Wydziału. Nadkomisarz Mariola Karst-Węglińska 25 maja 2023 roku została odznaczona Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Po odczytaniu rozkazu głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze podinspektor Mariusz Rusiecki, który pogratulował swojej zastępczyni awansu i życzył powodzenia na nowym stanowisku.

Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze nadkomisarz Mariola Karst-Węglińska podziękowała za zaufanie, a także wyraziła nadzieję, na współpracę z wszystkimi funkcjonariuszami oraz pracownikami policji na najwyższym poziomie. Jednocześnie wskazała, że dla niej w służbie liczy się oddanie oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki.sierżant sztabowy Katarzyna Trzepak-Balicka
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Dodaj komentarz