Infolinia ZUS w języku ukraińskim oblężona.

Prawie 850 połączeń odebrali konsultanci w pierwszym dnia funkcjonowania specjalnej infolinii w
języku ukraińskim. Telefony odbierało 20 konsultantów, którzy udzielili 637 odpowiedzi w języku
ukraińskim i 208 w języku polskim. Wśród osób obsługujących infolinię są m.in. uchodźcy z
Ukrainy.
Infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23
lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego ruszyła w poniedziałek, 21 marca
– Nasi konsultanci mili pełne ręce roboty. W pierwszym dniu odebrali 845 połączeń, w tym udzielili
637 odpowiedzi w języku ukraińskim i 208 w języku polskim – mówi Iwona Kowalska-Matis
regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Rzeczniczka informuje, że najwięcej było ogólnych pytań typu: jakie świadczenia przysługują z ZUS i
co trzeba zrobić, aby złożyć wniosek – o to zapytało 362 klientów. 88 osób zapytało, kogo dotyczy
konkretny wniosek a 49 osób o terminy składania wniosków. Najwięcej zainteresowania było
wnioskiem 500+. 78 osób było zainteresowanych profilem PUE, przede wszystkim tym jak
zarejestrować konto na Platformie Usług Elektronicznych.
– Było także sporo pytań, którymi się nie zajmujemy, czyli jak założyć konto w banku, jakie są
warunki otrzymania jednorazowej zapomogi w kwocie 300 zł dla osoby, która przyjechała z Ukrainy
po 23.02.2022 r., . – dodaje Kowalska-Matis. – Dzwonią tez Polacy, którzy pytają jak dostać 40 zł na
osobę na utrzymanie uchodźcy a tym zajmują się gminy – wyjaśnia
Najczęściej klienci pytali w innych tematach: o Kartę Polaka, czy na jej podstawie można ubiegać się
o świadczenia z ZUS, jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć wniosek, W jaki sposób złożyć
wniosek (pytania wynikające z braku wniosku w języku ukraińskim), Co jeśli ponownie przekroczą
granicę polsko-ukraińską, Jak zarejestrować profil PUE ZUS, Czy przysługują świadczenia, jeśli
granicę przekroczono z innym państwem.
Infolinia jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 18.00
pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń
rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl.
Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i
wypłacanych przez ZUS, o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na PUE ZUS.
Również na stronie internetowej Zakładu dostępne są informacje w języku ukraińskim. Potrzebujący
mogą się dowiedzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc.

Dodaj komentarz