MOPS przyjmuje wnioski na wsparcie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców

MOPS przyjmuje wnioski na wsparcie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (w tym posiadającym Kartę Polaka), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony przez wojewodę.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł dziennie za osobę, której faktycznie zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie oraz nie pobrano opłat za wynajem.

Wniosek można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, w pokoju nr 10. Wnioski do pobrania w siedzibie MOPS lub na stronie urzędu miasta https://kamiennagora.pl/mops-przyjmuje-wnioski-na-wsparcie-zakwaterowania-i-wyzywienia-uchodzcow/

Rafał Święcki
Rzecznik prasowy

Dodaj komentarz