Marek Dańczak “ad vocem”

Szanowni Państwo na stronie …Miasto Kamienna Góra Burmistrz zamieścił stanowisko dotyczące byłego dyrektora Centrum Kultury – czyli mojej osoby.  Pozwólcie ! – dosłownie kilka zdań ,choć odnosiłem się do tych spraw już kilka razy.

Po pierwsze – Dyrektorem CK zostałem powołany od 2000 roku na czas nieokreślony. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odwołania. Gdybym odnosił się do przepisów Kodeksu Pracy, to od stycznia tego roku w Centrum Kultury byłoby dwóch dyrektorów. Burmistrz nie szanuje Kodeksu Pracy , a ja nie widzę siebie w takim konflikcie.

Po drugie – wielomiesięczna praca moja i współpracowników doprowadziła do otrzymania środków na realizację projektu „ Doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze celem poprawy jakości oraz poszerzenia oferty kulturalnej”. Opóźnienia w realizacji tego projektu wynikają jedynie z przesuwanego wielokrotnie terminu przebudowy obiektu. Za prowadzoną inwestycję odpowiada Burmistrz Kamiennej Góry.

Marek Dańczak

Dodaj komentarz