Wyrok prawomocny. J Chodasewicz przegrywa proces w trybie wyborczym. 

Wniosek do sądu w trybie wyborczym został złożony przez Arkadiusza Dybca przeciwko Januszowi Chodasewiczowi, gdyż ten przedstawia kłamstwa w materiale wyborczym nt. kandydata. 

Wszystko rozgrywa się w temacie filmu   kampanijnego, który został nakręcony w Lubawce. Obecny Burmistrz zarzucał swojemu kontrkandydatowi – Arkadiuszowi Dybcowi, sekretarzowi Miasta Lubawka (osoby która pełni nadzór nad ciągłością pracy urzędu), że ten nic nie zrobił aby w Lubawce żyło się lepiej, że żadne z jego konkretów nie zostało przez niego w Lubawce zrealizowane. Jednym słowem celowo wprowadza w błąd opinię publiczną, aby doszło do szkalowania osoby Arkadiusza Dybca w mediach społecznościowych. 

Czekamy na ukazanie się oświadczenia, do którego został Chodasewicz zobligowany w postanowieniu. 

„Ja, Janusz Chodasewicz oświadczam, że nie są prawdziwe rozpowszechnione przeze mnie informacje, jakoby Arkadiusz Dybiec zajmując stanowisko Sekretarza Miasta Lubawka, był odpowiedzialny za brak realizacji w mieście Lubawka inwestycji i wydarzeń w postaci: wielkiego centrum logistycznego, Centrum Aktywności Młodych, stoku narciarskiego, pozyskania inwestora dla dworca PKP w Lubawce, zagospodarowania zalewu w Bukówce, tanich mieszkań dla młodych, tanich posiłków dla seniorów, bezpłatnej komunikacji”.

Z poważaniem

Marcelina Zegan-Jóźwiak

Dodaj komentarz