Miejskie stypendia

1. STYPENDIA ZA UZYSKANE WYNIKI W NAUCE PRZEZ UCZNIÓW KLAS VII I VIII KAMIENNOGÓRSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Najwyższe wyniki w nauce w klasach VII w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra uzyskał: Maciej Fułat z klasy VII d Szkoły Podstawowej Nr 2 uzyskując średnią ocen w pierwszym półroczu nauki w roku szkolnym 2023/2024 – 5,79.

Jest to jednocześnie najlepszy wynik ogólnie w szkołach podstawowych.

Natomiast najlepszy wynik w nauce w klasach ósmych uzyskała uczennica Zofia Szajna z klasy VIII a Szkoły Podstawowej Nr 2 otrzymując średnią ocen – 5,29.

2. Pozostałe stypendia za wyniki w nauce otrzymują:

Zaczynamy od uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1:

Klasy siódme: a,b,c

Imię i Nazwisko Klasa Średnia/osiągnięcia

Maja Steczko 7a 5,05

Dominik Wastag 7a 5,04

Martyna Stech 7a 5,04

Hubert Wiśniewski 7b 5,14

Maciej Rejman 7b 5,05

Jakub Karwala 7c 5,11

Nadia Mikołajczyk 7c 5,04

Aleksandra Baryczkowska 7c 5,00

Klasy siódme: d, e

Imię i Nazwisko Klasa Średnia/osiągnięcia

Magdalena Lema 7d 5,27

Inez Chmielewska 7d 5,25

Radosław Kleban 7d 5,23

Yasmin Atta 7d 5,16

Antonina Olszak 7d 5,13

Hanna Kunda 7d 5,09

Olivia Klimek 7d 5,05

Zuzanna Krupa 7d 5,04

Daria Bijak 7e 5,07

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2

Kasy siódme: b,c

Imię i Nazwisko Klasa Średnia/osiągnięcia

Kinga Piszczek 7b 5,29

Alicja Banasiak 7b 5,21

Maksymilian Olszewski 7b 5,14

Adam Kwiatkowski 7c 5,21

Antoni Garlicki 7c 5,21

Laura Obrzut 7c 5,14

Bartosz Rusiński 7c 5,00

Klasa siódma d i ósma a

Imię i Nazwisko Klasa Średnia/osiągnięcia

Igor Karbowiak 7d 5,64

Mateusz Głód 7d 5,31

Antonina Mrok 7d 5,14

Michał Legutko 7d 5,00

Szymon Kraszewski 8a 5,07

2. NASTĘPNĄ GRUPĄ STYPENDIÓW SĄ STYPENDIA ZA WYNIKI SPORTOWE

Imię i Nazwisko Klasa Średnia/osiągnięcia

Antoni Piech 7a I miejsce w powiatowych zawodach pływackich szkół podstawowych w pływaniu indywidualnym na 100 m stylem dowolnym

Szymon Adamczyk 7e I miejsce w powiatowych zawodach w pływaniu indywidualnym na 100 m stylem klasycznym.

Szkoła Podstawowa nr 2

Imię i Nazwisko Klasa Średnia/osiągnięcia

Oliwier Roszkowiak 7d I miejsce w powiatowych zawodach w pływaniu na 100 m stylem grzbietowym.

Wojciech Potoniec 7c I miejsce w powiatowych zawodach w pływaniu na 50 m – styl delfin

Kaja Bugaj 7c I miejsce w powiatowych zawodach w pływaniu na 100 m – styl żabka

Dodaj komentarz