Policjanci razem z MOPS-em w kampanii przeciwko przemocy

Od 25 listopada do 10 grudnia 2022 roku na całym świecie odbywają się kampanie skierowane przeciwko stosowaniu przemocy, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze od kilku miesięcy prowadzi inicjatywę „Powiedz Nie Przemocy”, w której udział brali również policjanci z Kamiennej Góry.
W piątek pod kamiennogórskim ratuszem policjanci wraz z pracownikami z MOPS-u promowali wspólnie „Białą Wstążkę”. Ta międzynarodowa akcja odbywa się w 55 krajach po to aby okazać wsparcie, szczególnie kobietom, które doświadczają agresji. Wspomnianą wstążką obdarowywani byli głównie mężczyźni, którzy chcieli zamanifestować swój sprzeciw przeciwko przemocy.
👉 Reagujmy na osoby krzywdzone wokół nas. Czasami wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji.
Policjanci przeprowadzający interwencję mogą zatrzymać sprawcę przemocy, który stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.
Po zaostrzeniu przepisów mogą również wystawić zakaz zbliżania się do osoby lub do mieszkania, a także wystawić nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu bez względu na to, kto jest właścicielem mieszkania.
Osoby, które nie stosują się do wydanego nakazu bądź zakazu odpowiadają za wykroczenie z artykułu 66b Kodeksu Wykroczeń i podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
👉 Jeżeli doświadczasz przemocy – nie bój się prosić o pomoc!
Telefony zaufania to jedna z możliwości, z których możesz skorzystać. Czasami łatwiej jest porozmawiać o swoich problemach anonimowo z kimś obcym.
📱 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
📱 800 120 002 – „Niebieska Linia” Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy domowej
👉 Procedura „Niebieska karta”
W przypadku podejrzenia przemocy domowej odpowiednie instytucje wszczynają procedurę tzw. „Niebieskiej karty”. Rodzina objęta tymi działaniami ma szansę na zintegrowaną pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa, wsparcia psychologicznego socjalnego czy monitoringu sytuacji.
Pamiętaj, że procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!
Przypominamy, że znęcanie się to przestępstwo ścigane z urzędu:
Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 
st. sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Dodaj komentarz