Dzieci ze Starobielska na Ukrainie w Kamiennej Górze 2000r

Latem 2000 roku, w ramach współpracy między miastami,  do Kamiennej Góry przyjechała grupa dzieci z Ukrainy. 20 osobowa grupa ze Starobielska z Obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, spędzała u nas wakacje. Obecnie są to tereny zagarnięte przez Rosję.  Reportaż przypomina wizytę delegacji w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego.

 

Dodaj komentarz