Antonówka 2000r.

W 2000 roku TV Kam Sat nagrała reportaż interwencyjny w przysiółku Kamiennej Góry Antonówce. Film pokazuje Z  jakimi problemami borykali się mieszkańcy tej zapomnianej przez władze miasta dzielnicy Kamiennej Góry. Brak świetlicy, przystanku, boiska sportowego to tylko niektóre z bolączek ówczesnego społeczeństwa Antonówki.

 

Dodaj komentarz