Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w LO w Kamiennej Górze.

Dnia 12 października br. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Po odśpiewaniu hymnu, gospodarz wydarzenia Jacek Bruździak Dyrektor LO powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,  Jolanta Studniarek  –  Dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, Bożena Kiser – wizytator Kuratorium Oświaty, starosta kamiennogórski Jarosław Gęboryswicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, a także członek zarządu Andrzej Przybytek i radni powiatu kamiennogórskiego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Kamiennogórski jest organem prowadzącym oraz nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.

Dzień Edukacji Narodowej to doskonały moment na podziękowania i życzenia dla pracowników oświaty, a także czas na podsumowanie minionego roku szkolnego. Jak co roku podczas gali DEN nagrodzeni zostali nauczyciele.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z rąk Sekretarz Stanu w MEN Marzeny Machałek odebrała Pani Wioletta Gogolewska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze oraz Pani Katarzyna Winiarska-Werbel – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,  nagrodę otrzymał Pan Jerzy Kowalski – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Nagrody Starosty w 2021 r. za pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:

– Pani Mariola Jaciuk – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,

– Pani Adrianna Gęborys – nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

– Pani Wiesława Głuchowska – nauczycielka pedagog w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze

– Pani Brygida Budaj – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze,

– Pani Monika Maciaszek – nauczycielka logopeda Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

Indywidualne nagrody dla nauczycieli wręczone zostały również przez wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, poczęstunek natomiast przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Dodaj komentarz