Stypendia dla najlepszych uczniów kamiennogórskich szkół podstawowych

Burmistrz Janusz Chodasewicz przyznał najlepszym uczniom kamiennogórskich szkół podstawowych
specjalne stypendia. W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 nagrodzonych zostało 77 uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2.
Warunkiem uzyskania stypendium burmistrza było uzyskanie co najmniej „piątkowej” średniej z
ocen. Stypendium wynosi 600 zł dla każdego ucznia. W sumie z budżetu miasta przeznaczono na ten
cel ponad 46 tys. zł

Dodaj komentarz