Referendum do poprawki

Jak podaje Patryk Straus jeden z inicjatorów referendum dotyczącego odwołania rady powiatu, zbiórka dotychczas zebranych podpisów została uznana za nieważną. Jak poinformował Komisarz Wyborczy, przyczyną jest brak podania drugich imion członków grupy inicjującej referendum. Jest podane imię, nazwisko, adres i PESEL. Komisarz uznał to za błąd formalny i wniosek odrzucił. Jak informuje wójt, dotychczas zebrane podpisy są nie ważne i zbiórkę trzeba rozpocząć od nowa.

Dodaj komentarz