GDDKiA – Ogólny zakaz podróży z Czech wygasł. Utrudnienia na przejściach granicznych

Szanowni Państwo!

Od 14 kwietnia obowiązują nowe warunki wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej na czas stanu wyjątkowego. W związku z kontrolami czeskiej policji na przejściach granicznych pojawiają się utrudnienia, a czas oczekiwania na przekroczenie granicy może się wydłużyć.

 Ogólny zakaz podróży z Czech wygasł 

Cudzoziemcy przebywający w Czechach, podobnie jak obywatele Czech, mogą podróżować za granicę, z możliwością powrotu. Cel podróży musi być zgodny z wyjątkami od zakazu swobodnego przemieszczania się określonymi przez czeskie Ministerstwo Zdrowia. 

Wyjazdy ograniczone są do niezbędnych i uzasadnionych przypadków (np. wypełnianie obowiązków służbowych, pracy za granicą itp.). Muszą być indywidualnie udowodnione policji na przejściach granicznych. 

W związku z kontrolami czeskiej policji na przejściach granicznych odnotowaliśmy utrudnienia na przejściach granicznych w Chałupkach (DK78), Gorzyczkach (A1) i Cieszynie-Boguszowicach (S52) oraz sporadycznie w Trzebini (DK41). 

Więcej o zmianach w warunkach wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/main-changes-to-the-conditions-of-entry-to-the-territory-of-the-czech-republic-entering-into-force-from-april-14th-2020-0-00.aspx

Jednorazowy tranzyt przez terytorium Republiki Czeskiej jest nadal możliwy 

Podtrzymana została możliwość tranzytu obywateli UE lub cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w innym państwie członkowskim UE w drodze powrotnej do kraju ojczystego. Taki przejazd poparty musi być odpowiednią notą dyplomatyczną z ambasady kraju pochodzenia.  

W takim przypadku konieczne jest opuszczenie Czech w ciągu 24 godzin, aby uniknąć obowiązkowej kwarantanny. 

Link do materiału w serwisie internetowym GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37260/Ogolny-zakaz-podrozy-z-Czech-wygasl-Utrudnienia-na-przejsciach-granicznych

 Zespół Prasowy GDDKiA

Biuro Generalnego Dyrektora

Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad

 

Jedna myśl na temat “GDDKiA – Ogólny zakaz podróży z Czech wygasł. Utrudnienia na przejściach granicznych

Dodaj komentarz