WSPARCIE DLA SZPITALA

PODZIĘKOWANIA
Znaleźliśmy się obecnie wszyscy, w dla nas trudnej sytuacji epidemii koronowirusa SARS-CoV-2,.

Z każdym dniem jest coraz więcej osób zarażonych. Pomimo wielkiego strachu, reakcja ludzi w naszym powiecie jest bardzo życzliwa. Bo przecież właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek,
potrzebujemy siebie wzajemnie. Cieszymy się bardzo, że możemy liczyć na Państwa wsparcie i pomoc.


Powołany w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego w imieniu pracowników
i pacjentów szpitala dziękuje za każdą okazaną nam POMOC.
Szczególne podziękowanie kierujemy do:
• Pań, które uszyły i przekazały szpitalowi bawełniane maseczki wielorazowego użytku oraz jednorazowe,
• Członków Klubu Kibica Górnik Wałbrzych za przekazaną żywność w postaci wody, soków, słodyczy, kawy, herbaty dla pacjentów, a ponadto
asortyment ochronny – maseczki, kombinezony, rękawiczki.
Przy tak ogromnym zużyciu jakiego obecnie doświadcza personel medyczny, każda sztuka przekazanego sprzętu jest cenna i zostanie
wykorzystana.
Dziękujemy Radnym Powiatu Kamiennogórskiego
którzy w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego powiatu w ciągu czterech dni zebrali kwotę ponad 17 tysięcy złotych.
Za tę kwotę zakupimy niezbędny dodatkowy sprzęt, wyposażenie oraz inne środki zwiększające bezpieczeństwo pracy personelu medycznego
związane z koronawirusem COVID-19. Pieniądze są prywatną darowizną Radnych Powiatu Kamiennogórskiego.
Dziękujemy Radnym Gminy Marciszów
za przekazaną kwotę 5 400 złotych, za którą to Zarząd PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o.o. zakupi sprzęt ochronny i środki do dezynfekcji dla
pracowników i pacjentów szpitala.
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra
Podziękowanie kierujemy do Urzędu Miasta Kamienna Góra za przekazaną wodę do picia oraz dozowniki do płynu dezynfekcyjnego.
Dziękujemy również wszystkim, którzy anonimowo przekazują niezbędne środki ochronne.
Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest bardzo trudna dla naszych pacjentów. Dlatego też pomagajmy sobie nawzajem, a Ci co mogą po
prostu ZOSTAŃCIE W DOMU.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za okazywaną Naszemu Szpitalowi Pomoc i Życzliwość.

W imieniu pacjentów i pracowników szpitala – Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego:
Prezes Zarządu Barbara Kosak
Dyrektor ds. Medycznych Bartosz Rawski
Naczelna Pielęgniarka Bogumiła Pawlukiewicz
Przewodniczący Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych Artur Trzaskoma

Dodaj komentarz