Zaskarżył IPN

84 letni Zbigniew Nawrocki z Lubawki , długoletni działacz Solidarności, internowany 13 grudnia 81 roku w czasie stanu wojennego skarży dyrektora generalnego Instytutu Pamięci Narodowej . Sprawa dotyczy okresu kiedy Zbigniew Nawrocki był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze . 28 I 1982, w obawie o stan zdrowia, podpisał oświadczenie, że „w miarę możliwości” będzie zgłaszał SB nadużycia gospodarcze w Intermodzie zakładzie odzieżowym w którym pracował, które to dało podstawę SB do zarejestrowania go jako TW.

Dodaj komentarz