Rządowy program “Klub”

Ministerstwo Sportu prowadzi nabór na tegoroczną edycję Rządowego Programu „KLUB”. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Podobnie jak w zeszłorocznej edycji maksymalna kwota o jakie mogą się ubiegać kluby to 10 000 zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 000 zł dla klubów wielosekcyjnych. Uzyskane środki będzie można przeznaczyć na wynagrodzenia szkoleniowców, organizację obozów sportowych czy zakup sprzętu sportowego. Wnioski można składać droga elektroniczną do dnia 15.03.2021 r. W skali całego kraju przeznaczono na program aż 40 mln zł.

„Z poprzedniej edycji programu skorzystało w całej Polsce blisko 5000 klubów, w tym wiele w naszym regionie. Mam nadzieję, że kluby będą równie chętnie aplikować o środki również w tym roku, ponieważ, szczególnie dla małych klubów, wsparcie jest naprawdę duże i potrzebne.” – powiedział senator Krzysztof Mróz.

Dodaj komentarz