Ważne zmiany w testowaniu COVID

Od jesieni br. Ministerstwo Zdrowia opracowało strategię walki z pandemią. W skrócie, oznacza ona przejęcie obowiązków testowania chorych przez Podstawową Opiekę Zdrowotną czyli przychodnie. Dotychczas pacjent z podejrzeniem choroby dzwonił do Sanepidu, teraz powinien do lekarza POZ.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia: Strategia obrazuje najważniejsze zmiany kierunkowe, jakie zostaną podjęte w celu skutecznej walki z pandemią wirusa COVID-19 przy jednoczesnym, uwzględnieniu długofalowych konsekwencji wprowadzania obostrzeń. Strategia jest odpowiedzią na zmianę charakteru epidemii. W okresie jesienno-zimowym będziemy mieli
do czynienia z nałożeniem się wielu innych czynników wpływających na stan zdrowia ludności, w tym nałożenia się na siebie COVID-19 i sezonowego wzrostu zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne.
Konsekwencją tego jest konieczność zmiany filozofii podejścia do walki z pandemią.
W związku z nabyciem większej wiedzy o biologii wirusa oraz możliwością elastycznego wykorzystania dotychczas podjętych działań organizacyjnych i infrastrukturalnych możliwa jest zmiana podejścia
do sposobu reagowania na zagrożenie związane z zakażeniem wirusem COVID-19.
Wykorzystanie aktualnego potencjału pozwala na odejście od stosowania mechanizmów prewencyjnych na rzecz podejmowania działań celowanych. Stosujemy elastyczne zarządzanie ryzykiem zapadalności poprzez analizę aktualnej sytuacji epidemiologicznej na danym obszarze województwo/powiat/gmina).
Decyzje są podejmowanie w oparciu o analizę występujących na  konkretnych obszarach czynników ryzyka oraz ich wpływu na różne sfery życia.
Przykładem takiego postępowania jest powrót dzieci do szkół. Koszt utraty zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pozostającej przez długi okres w odizolowaniu od rówieśników, braku możliwości powrotu
rodziców do pracy, a co za tym idzie spowolnienia gospodarczego w znaczący sposób przewyższył ryzyko związane z potencjalnym zwiększeniem zachorowalności i przeważył o podjęciu decyzji
o uruchomieniu szkół z dniem 1.09.2020 r.
Fundamentem nowej filozofii walki z epidemią COVID-19 jest stosowanie działań dopasowanych w skali regionu, a nie całego kraju. Natężenie działań ochronnych będzie dostosowywane do występującego
ryzyka zakażeń w danym regionie. Środki zaradcze będą adekwatne do skali ryzyka.

Dodaj komentarz