Starosta o drogach i komputerach dla szkół

Podczas wtorkowej konferencji w starostwie Jarosław Gęborys starosta kamiennogórski poinformował o działaniach powiatu.

W racach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła” powiat kamiennogórski otrzymał dotację celową na zakup laptopów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. W ramach dotacji zakupionych zostanie 25 laptopów z dostępem do Internetu. Obecnie przeprowadzana jest procedura wyboru dostawcy sprzętu.

   Zadania drogowe realizowane w 2020r

Dofinansowanie 75% z Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej 3475 D Błażkowa w km 1+800-2+704 ;

– długość:  904m

– wartość zadania: 693 981,07zł.

Remont drogi powiatowej nr 3462D na odcinku Chełmsko Śląskie – Uniemyśl w km 10+660 – 12+230;

– długość:  1,570 km

– wartość zadania: 874 887,55 zł.

Zadania mają zostać wykonane do końca lipca br.

Dodaj komentarz