Po co miastu kredyt?

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zasadności wystąpienia przez miasto Kamienna Góra o udzielenie kredytu, przedstawiam poniższe wyjaśnienie.

Zaciąganie przez samorządy kredytów w bankach jest sytuacją powszechną i bardzo częstą. Robią to miasta duże i małe. Kamienna Góra w minionych latach również korzystała z takiego źródła finansowania na realizację ważnych dla mieszkańców zadań.

Kwota 20,87 mln zł, o której mowa jest w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu, zapisana została w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Miasta w grudniu 2018 r. Środki te stanowić mają zabezpieczenie finansowania dużych inwestycji miejskich, rozpoczętych decyzją byłego burmistrza oraz rady poprzedniej kadencji. Wśród nich znajdują się między innymi:

* Przebudowa i termomodernizacja budynku Centrum Kultury oraz Przedszkola Publicznego nr 2,

* Remont ul. Parkowej i przebudowa parkingów przy ul. Lubawskiej i Staszica,

* Wymiana oświetlenia w mieście,

* Budowa łącznika pomiędzy ul. Ks. Bolka i Wałbrzyską,

* Rewitalizacja budynków mieszkaniowych.

Kredyt uruchamiany będzie transzami – pierwsza, w wysokości 10 mln, uruchomiona zostanie w pierwszej połowie bieżącego roku. Uruchomienie kolejnej zaplanowane jest na drugą połowę 2019. Jej wysokość uzależniona będzie od potrzeb miasta w tym zakresie. Warto tu jednaki wspomnieć, że nasz samorząd nie rozpoczął jeszcze procedury na wyłonienie wykonawcy na dwa duże zadania inwestycyjne – modernizacja miejskiego oświetlenia i rewitalizacja siedziby przedszkola nr 2.

Dlaczego kredyt jest potrzebny? Wnioski o dofinansowanie realizowanych obecnie inwestycji składane były w latach 2016-2017. Przy obliczaniu kosztów poszczególnych zadań kalkulowano obowiązujące wtedy stawki. Obecnie nastąpił gwałtowny wzrost cen w sektorze budowlanym. Stawki na materiały i usługi poszybowały bardzo mocno w górę – w niektórych przypadkach nawet do 70%. Niestety, twarde zasady dofinansowania inwestycji ze środków unijnych nie przewidują automatycznego, proporcjonalnego do rosnących cen wzrostu kwoty wsparcia. W związku z tym samorządy – bo sytuacja ta dotyczy niemal wszystkich gmin – muszą uzupełniać środki właśnie poprzez zaciąganie bankowych kredytów. Tak robi też Kamienna Góra.

Pragnę uspokoić jednak, że decyzja o zaciągnięciu pożyczki i możliwościach jej spłaty bez ryzykownego obciążenia budżetu miasta w latach przyszłych jest dokładnie przeanalizowana i sprawdzona.

Jednocześnie podkreślić należy, że wystąpiliśmy do Aglomeracji Wałbrzyskiej o zwiększenie dofinansowania realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadań. W momencie uzyskania pozytywnej decyzji w tym zakresie środki te wpłyną na zmniejszenie kwoty koniecznego do zaciągnięcia kredytu.

Janusz Chodasewicz

Burmistrz Miasta Kamienna Góra

Dodaj komentarz