Dzikie wysypisko śmieci.

Od jakiegoś czasu, mieszkaniec Czadrowa (dolnego), próbował ustalić kto odpowiada za wyrzucanie śmieci ,przy dolnej drodze w Czadrowie. Co jakiś czas, nieznani sprawcy wyrzucają tam gruz, plastikowe worki i butelki. Mieszkaniec zadzwonił do nas z prośbą o interwencję , teraz bowiem można już ustalić jednego ze sprawców. Ktoś wyrzucił szybę samochodową, na szybie pozostał znak holograficzny z numerem rejestracyjnym pojazdu. Do tematu powrócimy i poinformujemy czy udało się ustalić sprawcę bądź sprawców.

Dodaj komentarz