Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka

W Gminie Lubawka został zrealizowany projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka poprzez modernizację obiektów przestrzeni turystycznej – poprawa wizualna wiat turystycznych i przystankowych”, w ramach którego 22 wiaty na terenie naszej gminy zostały doposażone w tablice z mapą oraz opisem miejscowości, tabliczki informacyjne, a także stojaki na rowery oraz kosze na odpady.

Gmina Lubawka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” i w dniu 22 kwietnia 2024 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy z Województwem Dolnośląskim na kwotę 37 132,00 zł co stanowi 63,63% wartości zadania.

W przyszłości planowane jest doposażenie pozostałych wiat w brakujące elementy po pozyskaniu środków zewnętrznych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz