Konwent wójtów, burmistrzów i starosty

Dnia 3 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbył się pierwszy w tej kadencji konwent wójtów, burmistrzów i starosty powiatu kamiennogórskiego oraz gmin ościennych.

W spotkaniu udział wzięli: starosta kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska, wicestarosta kamiennogórski Andrzej Mankiewicz, sekretarz powiatu kamiennogórskiego Barbara Świętoń, przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze Kornel Mika, a także zaproszeni goście: burmistrz miasta Kamienna Góra Janusz Chodasiewicz, burmistrz miasta Lubawka Andrzej Wojdyła, wójt gminy Kamienna Góra Patryk Straus, wójt gminy Marciszów Wiesław Cepielik, wójt gminy Czarny Bór Adam Górecki, zastępca burmistrza miasta Bolków Radosław Łukasiński, a także burmistrz miasta Boguszów-Gorce Daniel Lubiński wraz z Pawłem Sosialukiem.

Tematem konwentu, zwołanego przez starostę Małgorzatę Krzyszkowską, było omówienie kierunków współpracy, rozwoju i wyzwań przed jakimi stoją lokalne samorządy.

– Mamy wiele wspólnych tematów, które wymagają współpracy oraz spojrzenia na nasz powiat jako na całość. Stąd też konieczne jest, abyśmy rozmawiali i działali razem – podkreślała starosta.

Podczas spotkania szeroko omówiono aktualną sytuację szpitala powiatowego. Rozmawiano także o komunikacji zbiorowej i możliwościach pozyskania funduszy na remont dworca PKS w Kamiennej Górze. Samorządowcy poruszyli również  kwestie dot. bezpieczeństwa. 

Dodaj komentarz