Zakończenie kadencji Rady Powiatu Kamiennogórskiego 2018-2024

Dnia 4 kwietnia 2024 r. odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego kadencji 2018-2024, najdłuższa w historii samorządu, bo trwająca aż 5,5 roku.


W mijającej kadencji Rada Powiatu odbyła w sumie 68 sesji, na których podjęła 240 uchwał dotyczących m.in. opieki społecznej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia, edukacji i oświaty, transportu oraz uchwały budżetowe, podjęła trzy apele oraz złożyła 11 interpelacji i zapytań.
68. Sesja Rady Powiatu była dla radnych doskonałą sposobnością do podziękowania sobie za współpracę i podsumowania tego, co wspólnie udało się dokonać. 

– „…podsumowując kończącą się kadencję pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, z którymi współpracowałem razem z zarządem powiatu. Dziękuję przede wszystkim radnym, ponieważ bez Naszej współpracy nic nie udało by się osiągnąć. Podziękowania należą się także pracownikom Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz pracownikom jednostek podległych. Wszyscy przez te lata pracowaliśmy na sukces naszego powiatu i to Nam się udało. Na przestrzeni ostatnich dwóch kadencji powiat kamiennogórski zmodernizował prawie 100 km dróg, a łączna wartość inwestycji to prawie 100 mln zł. Dzięki sprawnemu zarządzaniu powiatem ostatnie lata przyniosły liczne i pozytywne zmiany. Wszystko z myślą o mieszkańcach naszego powiatu i dla mieszkańców.” – powiedział starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys.

Na zakończenie obrad starosta Jarosław Gęborys wraz z przewodniczącym rady Andrzejem Mankiewiczem wręczyli radnym podziękowania oraz okolicznościowe upominki.

SKŁAD OSOBOWY RADY POWIATU – VI KADENCJA
1. Andrzej Mankiewicz – Przewodniczący Rady (od 27.09.2022 r. – obecnie);
2. Bych Maria – Wiceprzewodnicząca Rady (od 31.05.2022 r. – obecnie);
3. Gęborys Jarosław
4. Kolat Zofia
5. Kończak Bożena
6. Kordziński Ireneusz
7. Krok Adam
8. Król Zenon
9. Krzyszkowska Małgorzata
10. Machaj Urszula
11. Mućwicki Mariusz – Wiceprzewodniczący Rady (od dnia 20.11.2018 r. do dnia 31.05.2022 r.)
12. Przybytek Andrzej
13. Rozwadowski Grzegorz
14. Sarzyński Artur
15. Włodarczyk Halina
16. Wyrostek Edyta – Przewodnicząca Rady (od dnia 20.11.2018 r. – 27.09.2022 r.)
17. Wójcik Damian

 

Dodaj komentarz