Podinspektor Mariusz Rusiecki Komendantem Powiatowym Policji w Kamiennej Górze

W dniu 19 marca 2024 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, o godzinie 13:00 odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Paweł Półtorzycki powierzył kierownictwo kamiennogórskiej jednostki podinspektorowi Mariuszowi Rusieckiemu.
Podinspektor Mariusz Rusiecki w 1998r. rozpoczął swoją służbę jako funkcjonariusz w Izbie Celnej, gdzie pracował przez 6 lat. Następnie w roku 2004r. rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, gdzie przez większość swojej kariery zawodowej związany był z Wydziałem Kryminalnym, najpierw jako detektyw Wydziału Kryminalnego a od 2010r. Specjalista Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego. W roku 2013 został Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, a dwa lata później Naczelnikiem tego Wydziału. W 2022 r. objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze. Podinspektora Mariusza Rusieckiego w roku 2017 odznaczono brązową odznaką zasłużonego policjanta, a także w 2023r. srebrnym medalem za długoletnią służbę.
Uroczystość odbywała się zgodnie z ceremoniałem policyjnym i rozpoczęta została od złożenia meldunku nadinspektorowi Pawłowi Półtorzyckiemu przez dowódcę uroczystości komisarza Rafała Przychockiego. Następnie lektor odczytał wyciąg z rozkazu personalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a podinspektor Mariusz Rusiecki przywitał się ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze oraz złożył meldunek o gotowości do objęcia powierzonego stanowiska nadinspektorowi Pawłowi Półtorzyckiemu.
Całość uroczystej zbiórki zakończyła się krótkimi przemówieniami zaproszonych gości m.in. samorządowców oraz zaprzyjaźnionych służb. Głos zabrał również świeżo upieczony Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze, który wyraził nadzieję na kolejne lata owocnej współpracy. Na koniec Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu pogratulował podinspektorowi Mariuszowi Rusieckiemu awansu i życzył powodzenia w zarządzaniu Komendą Powiatową Policji w Kamiennej Górze.
sierżant sztabowy Katarzyna Trzepak-Balicka
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Dodaj komentarz