Konferencja „Wspólnie dla systemu wsparcia dziecka i rodziny”

W dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2024 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się konferencja pn. „Wspólnie dla systemu wsparcia dziecka i rodziny”. 

W konferencji brali udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z powiatu kamiennogórskiego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, przedstawiciele służby zdrowia, zespołu kuratorskiej służby sądowej, stowarzyszenia „Rokfordzik” prowadzącego na terenie powiatu placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Smyk” w Błażejowie, jak również samorządowcy: starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska i radni powiatowi.

Szkolenie poświęcone było „interwencyjnemu odebraniu dziecka”, a jego celem było zawiązanie porozumienia o współpracy przy procedurze odebrania dziecka.

Jednym z celów powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2026 jest zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej zapewniającego profilaktykę i pomoc jednostce, rodzinie oraz niewydolnym środowiskom m.in. poprzez współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, sądem, i organizacjami pozarządowymi.

Podczas konferencji przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego przedstawili ofertę pomocy w ośrodku pomocy pokrzywdzonych przestępstwem, który funkcjonuje również na terenie miasta Kamienna Góra.

Dodaj komentarz