INWESTYCJE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

Na przestrzeni ostatnich dwóch kadencji powiat kamiennogórski zmodernizował prawie 100 km dróg, a łączna wartość inwestycji to prawie 100 mln zł. Dzięki sprawnemu zarządzaniu powiatem ostatnie lata przyniosły liczne i pozytywne zmiany. Wszystko z myślą o mieszkańcach naszego powiatu i dla mieszkańców. Modernizacja dróg, ochrona zabytków, inwestycje w edukację, wsparcie służby zdrowia  – to tylko kilka obszarów, które wpłynęły na rozwój regionu.

Jednym z priorytetów zawsze pozostawała infrastruktura drogowa. 

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH
2015
Odbudowa drogi 3466D w Pustelniku
Odbudowa drogi 3463D w Lipienicy
Przebudowa ul. Kościuszki w Kamiennej Górze – etap I
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2789 D relacji Wierzchosławice – Kaczorów 
Odbudowa drogi 3462D w Jawiszowie
2016
 Przebudowa drogi 3475D na odcinku Błażkowa – Lubawka – etap I i II
Remont drogi nr 3476D w Przedwojowie
Przebudowa drogi 3481D w Starej Białce
Przebudowa drogi 3470D Domanów – Nagórnik – etap I i II
Remont drogi 3477D w Czadrowie 
2017
Przebudowa ul. Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze
Remont drogi 3481D w Błażejowie
Budowa chodnika w Pisarzowicach 
Remont drogi 3466D w Pustelniku
Remont drogi powiatowej nr 3463 D ul. Opata Bernarda Rosy
Remont drogi powiatowej 3462 D w Okrzeszynie
Remont drogi 3469D w Chełmsku Śląskim 
2018
  Remont drogi 3461D na odcinku Krzeszów – Grzędy 
 Remont trzech mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3467D w miejscowości Wieściszowice
 Remont drogi powiatowej nr 3486D w miejscowości Leszczyniec 
Remont drogi powiatowej nr 3478 D w Gorzeszów –Dobromyśl 
2019
  Budowa chodnika w Pisarzowicach – etap II
Remont drogi 3462D w Olszynach
Remont drogi 3466D w Pustelniku
Remont drogi 3481D w Starej Białce
2020
  Remont drogi nr 3462D na odcinku Chełmsko Śląskie – Uniemyśl 
Remont drogi nr 3474D w Raszowie
Przebudowa drogi 3475D na odcinku od Lubawki do oczyszczalni ścieków
Remont drogi 3478D w Uniemyślu 
2021
  Budowa chodnika w ciągu drogi 3469D, ul. Szymrychowska w Lubawce
Remont drogi nr 3472D w Ciechanowicach
2022
  Modernizacja drogi powiatowej nr 3471D w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej nr 3477D na odcinku Czadrów – Krzeszów
Przebudowa drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Wieściszowice
2023
Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim (Nagórnik oraz Dębrznik) 
Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego (ul. Katowicka i Pisarzowice-Czarnów)
2024
   Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3385D (ul. Sądecka) 
Przebudowa drogi powiatowej 3463D w obrębie Lipienica
Modernizacja wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach
Remont drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl – Okrzeszyn 
Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3462D w obrębie Chełmsko Śląskie

 

Niewątpliwym sukcesem jest nasze aktywne uczestnictwo w projekcie budowy drogi szybkiego ruchu S3 – jako największej w historii inwestycji na naszym terenie. Droga S3 powinna stać się w najbliższym czasie kołem zamachowym rozwoju gospodarczego powiatu i regionu. Zarząd Powiatu kierował uwagę na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz modernizację swych  obiektów użyteczności publicznej. Szczególnie dbamy o nasz szpital powiatowy. Przykłady takich projektów to:
·Remont zabytkowego budynku pałacowego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie – 964 935,00 zł;
·Rewitalizacja budynku Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze – 1 400 000,00 zł;
·Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Kamiennej Górze – 838 902,95 zł;
·Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, przebudowa Sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze – 2 531 892,97 zł.
·Wyposażenie naszego Szpitala Powiatowego w najwyższej klasy tomograf komputerowy – o wartości ponad 3 mln zł.

Podsumowując, minione kadencje w powiecie kamiennogórskim zdecydowanie można określić jako czas dynamicznego rozwoju i efektywnego zarządzania. Inwestujemy w ludzi, w zdrowie, w infrastrukturę techniczną – dla lepszego życia obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców.

Dodaj komentarz