Program Bardzo Młoda Kultura

Centrum Kultury Agora i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górzezapraszają osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach ProgramuBardzo Młoda Kultura, do udziału w trzydniowych szkoleniach LaboratoriumLidera.Chcesz się dowiedzieć w jaki sposób zachęcić młodzież do kreowaniakultury oraz jak zmierzyć zapotrzebowanie na działaniakulturalno-społeczne wśród młodych mieszkańców Twojej gminy?A może pracujesz już z młodzieżą, ale brakuje Ci środków finansowych narealizację dedykowanych jej inicjatyw?Dołącz do Programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 – Dolny Śląsk, weźudział w bezpłatnym Laboratorium Lidera i uzyskaj do 10 tysięcy nadowolny pomysł, który przyczyni się do rozwoju podmiotowego uczestnictwamłodzieży w kulturze.Zapisz się: https://urldefense.com/v3/__https://www.bmkdolnyslask.pl/laboratorium-lidera/__;!!AQdq3sQhfUj4q8uUguY!ktLyzENUkg6SsXSjYxpX7MiCOdvat_pZ3Y_MLNNRoRZsFLvvqENzrRlRmayMmfOoQZTaD1vFIqYuzvx49Ljr7CGNoWS5AAfYALZfQnJ2Pw$Laboratorium Lidera to trzydniowe spotkanie kompetencyjne dedykowanewszystkim, którzy chcą wypracować własny projekt kulturalny, realizowanyna Dolnym Śląsku, z udziałem młodzieży i dla niej.Cykl warsztatów, który w pierwszej kolejności przygotuje do wspólnegoprzeprowadzenia diagnozy lokalnego potencjału kulturowego, a na jejpodstawie pozwoli wypracować wniosek o dotację na realizację inicjatywyw programie Bardzo Młoda Kultura.Spotkanie będzie także doskonałą okazją do integracji, sieciowania,wymiany spostrzeżeń i praktycznych wskazówek pomiędzy uczestnikami.Tematy warsztatów:• Diagnoza potrzeb / aby stworzyć skuteczny projekt inicjatywyodpowiadającej na potrzeby i problemy młodzieży, należy zbadać lokalnezasoby, zrozumieć oraz przeanalizować ich braki, a także ocenićkulturotwórczy potencjał regionu. Spotkanie poprowadzi Maria Zięba –diagnostka w programie Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.• Od potrzeb do pomysłu – od pomysłu do działania / drugiego i trzeciegodnia warsztatów, bazując na wypracowanej wcześniej diagnozie będziemożna dowiedzieć się jaki sposób zaprojektować inicjatywę oraz napisaćwniosek, który spełni kryteria brane pod uwagę w trakcie oceny formalneji merytorycznej. Warsztaty poprowadzi Ewa Suchożebrska – specjalistka zpracowni Beyond Lab, prezeska Fundacji Emma.Termin: 5.04, 24.04, 9.05 / godz. 10:00-16:00Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górzewstęp wolny / obowiązują zapisy

 

Dodaj komentarz