Turystyka w powiecie

Dnia 5 marca br. starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys podsumował zrealizowane i zapowiedział kolejne projekty turystyczne w regionie. Od 2019 roku Powiat Kamiennogórski prowadzi intensywne działania ukierunkowane na poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza.

„Skupiliśmy się na aktywnych formach uprawiania turystyki i sportu, w tym wspinaczce skałkowej. W partnerstwie ze stroną czeską i Nadleśnictwem Kamienna Góra zakończyliśmy cztery duże projekty wspinaczkowe: „Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim” i „Rozwój turystyki aktywnej”, „Aktywne pogranicze” i „OkrzeszynClimb”. Wartość powyższych działań to 370 tys. zł – starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys. 

Wszystkie powyższe projekty były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, jak również ze środków Funduszy Toyota.

W ramach programu Interreg Czechy-Polska, Powiat Kamiennogórski wspólnie z partnerem czeskim ubiega się o dofinansowanie kolejnego projektu turystycznego. Nowe przedsięwzięcie ma na celu uatrakcyjnienie i popularyzację oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie produktu turystycznego pn. Zdobywca Pogranicza oraz realizację działań towarzyszących tj.: odrestaurowanie i zagospodarowanie punktów widokowych w Spękanych Skałach oraz stworzenie ciekawych miejsc wypoczynku po obu stronach granicy.

Celem głównym projektu jest wykreowanie nowego produktu turystycznego pn. Zdobywca Pogranicza, polegającego na zachęceniu turysty do zwiedzania terenów powiatu kamiennogórskiego i Gminy Zaclerz poprzez kolekcjonowanie stempli turystycznych rozmieszczonych przy 50 atrakcjach turystycznych ww. regionu. W tym celu turysta otrzyma bezpłatny przewodnik na kartach którego znajdą się opisy wszystkich wybranych atrakcji podzielonych na 3 kategorie: szczyty i punkty widokowe, atrakcje kulturalne i historyczne oraz atrakcje przyrodnicze. Bezpłatne przewodniki wraz z mapą odebrać będzie można w siedzibach Partnerów Projektu. Turysta, który uzbiera wszystkie pieczątki otrzyma tytuł Zdobywcy Pogranicza. Możliwe jest także skupienie się na jednej z trzech kategorii atrakcji, wówczas można będzie uzyskać tytuł i odznakę Zdobywcy Górskiego, Zdobywcy Kulturalnego czy EkoZdobywcy. Wszystkie atrakcje uwzględnione w przewodniku znajdują się na terenie powiatu kamiennogórskiego i Gminy Zaclerz.

Wartość projektu po obu stronach granicy to ponad 170 tys. euro 

Dodaj komentarz