POLICJANCI PRZYPOMINAJĄ – NISZCZENIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH JEST KARALNE!

Kamiennogórscy policjanci przypominają, że w czasie trwania kampanii wyborczej niszczenie, zamalowywanie czy usuwanie materiałów wyborczych, jest zabronione. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń karą za ten czyn jest areszt lub grzywna nawet do 5 000 złotych. Policjanci będą stanowczo reagowali na wszelkie przejawy aktów wandalizmu.

Oznacza to, że ich niszczenie, usuwanie czy zamalowywanie jest zabronione. Zgodnie z artykułem 67 Kodeksu Wykroczeń grozi za to kara aresztu lub grzywna nawet do 5 000 złotych.

Policjanci będą stanowczo reagować na wszelkie przejawy wandalizmu.

Przypominamy inne przepisy związane z wyborami:

Zgodnie z artykułem 498 Kodeksu wyborczego: „Kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą, podlega karze grzywny”.

Natomiast jak mówi artykuł 500: Kto, w związku z wyborami w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania, podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów, lub wyniki sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania podlega grzywnie od 500 000 do 1 000 000 złotych.

Przypominamy także o innych przepisach, które mówią, o tym, że:

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza osobom uprawnionym na mocy przepisów kodeksu w ich czynnościach polegających na monitorowaniu, lub dokumentowaniu procedur wyborczych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. (artykuł 513 c kodeksu wyborczego).

Kto w dniu wyborów wynosi kartę do głosowania poza lokal wyborczy lub taką kartę poza lokalem wyborczym przyjmuje, lub posiada, nie będąc do tego uprawnionym, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. (artykuł 497 a kodeksu wyborczego).

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza swobodnemu wykonywaniu prawa do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (artykuł 249 kodeksu karnego).

Dodaj komentarz