Policyjne awanse

W piątek o godzinie 13:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczone zostały akty powołania oraz mianowania na stanowiska w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, Komisariacie Policji w Lubawce oraz Posterunku Policji w Marciszowie.
Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze młodszy inspektor Adam Jacek Pilch powołał na stanowisko Komendanta Komisariatu w Lubawce – aspiranta sztabowego Rocha Szumarowskiego-Plewę, który od 15 stycznia pełnił obowiązki na tym stanowisku. Mianowana na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Marciszowie została aspirant Anna Słowińska, która od 10 lutego pełniła obowiązki w podległej jednostce. Na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze mianowany został, pełniący obowiązki na tym stanowisku od 15 stycznia, aspirant Mateusz Stec. Natomiast na stanowisko Dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze mianowany został młodszy aspirant Paweł Płusa.
W uroczystej zbiórce udział wzięło kierownictwo kamiennogórskiej jednostki, funkcjonariusze policji oraz pracownicy cywilni. Tą uroczystość swoją obecnością uświetnili również Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba oraz Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik, którzy pogratulowali awansowanym policjantom i wyrazili nadzieję o kontynuowaniu dobrej współpracy w realizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa publicznego w podległych gminach.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Dodaj komentarz