Na miejskiej sesji o TBS-sie

Podczas środowej Sesji Rady Miasta Kamienna Góra radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze.  Już przy zmianach w budżecie wywiązała się dyskusja dotycząca współpracy Miasta z Towarzystwem. Radni, zwrócili uwagę na brak prezesa Władysława Niemasa, podczas obrad, oraz wskazywali, na środki pieniężne, które decyzją rady przekazano TBS-owi. Współpraca Urzędu Miasta z Towarzystwem Budownictwa Społecznego sięga lat 90-tych XX wieku. Wówczas burmistrz Artur Zieliński oraz radni, wspierali towarzystwo, przekazując środki pieniężne, nieruchomości oraz działki budowlane. Przez kolejne kadencje nie podejmowano żadnej współpracy i dopiero obecna rada i burmistrz, wrócili do współpracy i partycypacji w działalność Kamiennogórskiego TBS.

 

Dodaj komentarz