Podniesie się stan wód!

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

stopień: 2
prawdopodobieństwo: 85%
Obszar: Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Zdoniowski Potok, Orlica, Kaczawa górna do Dunina, Skora (górna), Bóbr od Zb. Bukówka do Zb. Pilchowice, Bóbr do Zb. Pilchowice, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy, Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru, Kwisa górna do Zb. Leśna, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Ostrożnica, Izera, Nysa Łużycka od granicy RP do Zgorzelca, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia do Odry, Witka od Ostróżna do ujścia do Nysy Łużyckiej, Nysa Łużycka do Zgorzelca, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia (dolnośląskie)
Przebieg: W następstwie występujących i prognozowanych opadów deszczu, a także dodatniej temperatury powietrza powodującej tajanie pokrywy śnieżnej w wyższych partiach, w zlewniach: górnej Nysy Kłodzkiej, Kaczawy, górnego Bobru, górnej Kwisy, górnej Nysy Łużyckiej oraz w zlewniach górskich dorzecza Łaby prognozuje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej z możliwością osiągnięcia bądź przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo nie wyklucza się możliwości przekroczenia stanów alarmowych – szczególnie w zlewniach lewostronnych dopływów górnej Nysy Kłodzkiej.

Ważne:
Od: 2024-02-08 18:00
Do: 2024-02-09 15:00

Źródło: Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu

Dodaj komentarz