Podsumowanie akcji „Truck&Bus”

Wczoraj, przez niemal cały dzień, mogliśmy zaobserwować na terenie powiatu kamiennogórskiego, funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego w Kamiennej Górze, którzy wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Republiki Czeskiej, prowadzili działania, w ramach akcji „Truck&Bus”, w celu wyeliminowania nieprawidłowości w transporcie drogowym, podczas przewozu osób i rzeczy. Policjanci zwracali również uwagę na stan techniczny pojazdów, przeprowadzali także kontrole stanu trzeźwości kierujących.

W ramach akcji skontrolowano 78 pojazdów, ujawniono ponad 39 wykroczeń, w tym przekroczeń prędkości a także nieprawidłowości związane ze stanem technicznym pojazdów czy nieprawidłowym zabezpieczeniem przewożonego ładunku.

mł. asp. Elwira Hajduga

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Dodaj komentarz