Kampania „Już jesteś ?”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze w dniu 17 stycznia 2024 r.  zorganizowało w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze szkolenie dla  rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z Powiatu Kamiennogórskiego. Szkolenie pn. ”Trudności wychowanków w pieczy zastępczej a zjawisko  wypalenia zawodowego u rodziców zastępczych ” poprowadziła Dorota Werner- Strach  -psychotraumatolog, seksuolog, superwizor Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, zajmująca się psychoterapią od ponad 25 lat.   Treści przekazane  w czasie szkolenia  w istotny sposób pomogą rodzicom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w opiece nad dziećmi oraz wpłyną korzystnie na lepsze zrozumienie  jak skutecznie wspierać dzieci przebywające w pieczy zastępczej. W spotkaniu wzięli udział również wicestarosta kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska oraz pracownicy PCPR. 

Opieką nad dziećmi  w trakcie szkolenia zajęli się pracownicy Miejskiej Biblioteko Publicznej, za co serdecznie dziękujemy.

Jeśli chcesz się dowiedzieć,  jakie kroki podjąć aby  stać się rodziną zastępczą  skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o rodzicielstwie zastępczym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Ul. H. Sienkiewicza 6a 
58-400 Kamienna Góra
Tel. 75 645 02 30

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w kampanii „Już jestes?”

Więcej o kampanii „Już jesteś?”

Dodaj komentarz