Zbiorowy transport publiczny w powiecie kamiennogórskim

W dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2024 r. starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys wraz z wicestarostą Małgorzatą Krzyszkowską na konferencji prasowej przekazali informację o wyborze operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2023.2778 t.j.), dokonano w dniu 15.01.2024 r. wyboru operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie umowy w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.

Starosta Kamiennogórski poinformował, że na operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Kamiennogórskiego w latach 2024 -2025 zostało wybrane Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, które począwszy od dnia 22.01.2024 r. będzie świadczyć usługi  na następujących liniach komunikacyjnych:

1. Linia 241: Kamienna Góra – Lubawka –Jarkowice;
2. Linia 242: Kamienna Góra – Lubawka – Okrzeszyn;
3. Linia 243: Kamienna Góra – Krzeszów – Okrzeszyn;
4. Linia 244: Kamienna Góra – Marciszów – Świdnik;
5. Linia 245: Kamienna Góra – Rędziny – Ogorzelec.

Powiat Kamiennogórski na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U.2022.2464) i innych ustaw, zawarł w dniu 28.11.2023 r.: „Umowę o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” o dofinansowanie z FRPA zadań własnych w kwocie nie wyższej niż 3 zł do jednego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

 

Dodaj komentarz