Związkowcy z OPZZ grożą strajkiem generalnym w Kauflandzie,?

Informacja związkowa na temat przyszłego strajku generalnego w Kauflandzie.Pensje zasadnicze pracowników sieci Kaufland od nowego roku poniżejnajniższej krajowej. Swoje niezadowolenie załoga pokazała w końcówceroku tłumnie uczestnicząc w strajku ostrzegawczym zorganizowanym przezMiędzyzakładową Organizację OPZZ Konfederacja Pracy. Związkowcy są wsporze zbiorowym z pracodawcą, domagają się 1200 zł podwyżki dlapracowników sieci, wzrostu zatrudnienia, oraz zwiększenia odpisu naZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do poziomu gwarantowanego przezustawę.W lutym odbędzie się ostatnie spotkanie mediacyjne  z pracodawcą.Będzie porozumienie albo Strajk, mówi Wojciech JendrusiakPrzewodniczący organizacji związkowej międzyzakładowej OPZZKonfederacja Pracy w Kauflandzie,Pracownicy mają dość.Strajk generalny możliwy jest jeszcze przed Wielkanocą – dodajeNie godzimy się na:Biedne wynagrodzenia na poziomie najniższej krajowej, redukcjezatrudnienia i przeciążenie pracą, oraz socjalu niższego od tegozagwarantowanego przez ustawę.Za ciężką pracę należy się godne wynagrodzenie i szacunek.Siła nabywcza pracowników z roku na rok jest niższa. Pracownicy wprostmówią, że przy obecnej drożyźnie nie są w stanie spiąć swoich budżetówdomowych. Część pracowników zmienia pracę, jeszcze inni dorabiają nadrugim etacie. To skandal, bo kilkaset kilometrów na zachód Kauflandnależący do grupy Schwarz płaci trzy razy więcej i ma zdecydowaniewiększą obsadę niż w Polsce. Nie godzimy się na takie traktowaniePracowników. Nie jesteśmy w niczym gorsi od naszych Koleżanek iKolegów w Niemczech i Czechach. Spółkę Kaufland stać na godnewynagrodzenia, ale jak twierdzi zarząd spółki, „tyle płaci się narynku”, tymczasem zyski spółki z roku na rok są wyższe.Żądamy uczciwego udziału w zyskach, dlatego albo zarząd się obudzi,albo będzie miał strajk generalny i paraliż wszystkich marketów imagazynów centralnych w Polsce.Czas na porozumienie mija 5 lutego 2024 roku, jesteśmy otwarci nakonkretne propozycje pracodawcy, które będą korzystne dla pracownikówi będą podwyżką, nie obniżką.

DziękujęZ poważaniemWojciech JendrusiakPrzewodniczącyOPZZ Konfederacja PracyOrganizacja Międzyzakładowa nr 05-024ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatówtel. 503 060 752

Dodaj komentarz