Dolnośląski Kurator Oświaty odwołany.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

W dniu 29 grudnia br. zostałem odwołany ze stanowiska Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Przez prawie 8 lat, gdy byłem kuratorem, los trudności nie szczędził (głęboka reforma programowo-strukturalna z wygaszaniem gimnazjów na czele, podwójny rocznik, strajki nauczycieli, COVID-19, pojawienie się wielu uchodźców z Ukrainy w szkołach i przedszkolach). Sumiennie pracowałem, rzetelnie realizowałem zadania i kompetencje kuratora oświaty. Przestrzegałem prawa. Decyzje podejmowałem samodzielnie. Z szacunkiem odnosiłem się do każdego. Mój gabinet był otwarty dla osób potrzebujących wsparcia. Pomogłem wielu osobom i środowiskom.

Z całego serca dziękuję całej dolnośląskiej oświatowej rodzinie za lata owocnej pracy i życzliwej współpracy. Dziękuję wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, z którymi skrzyżowały się moje ścieżki. Dziękuję swoim przełożonym – ministrom i wiceministrom oraz wojewodom i wicewojewodom. W szczególności dziękuję wszystkim pracownikom Kuratorium Oświaty. Wspólnie zrobiliśmy wiele dobrego.

Jestem tylko skromnym rzemieślnikiem w winnicy, która nazywa się edukacja, ale bardzo się starałem jak najlepiej służyć środowisku oświatowemu i Polsce. Moje credo stanowiły zasady: życzliwi w granicach prawa oraz labor omnia vincit. Przyświecało mi przekonanie, że kuratorem oświaty się bywa; ważne, aby zawsze być człowiekiem. Mam poczucie dobrze wykonanej pracy, ze stanowiska Dolnośląskiego Kuratora Oświaty odchodzę z podniesioną głową.

Z szacunkiem

Roman Kowalczyk

Dodaj komentarz