Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dnia 15 grudnia  2023 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: Wicestarosta Kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska, Skarbnik Powiatu Zbigniew Lipień, radni powiatu: Mariusz Mućwicki, Damian Wójcik, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Rafał Przychocki, Z-ca Burmistrza Kamiennej Góry Paweł Fryc, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Robert Słowik oraz zaproszeni goście: Agnieszka Mendelska Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze Armand Winiarski, przedstawiciel PSSE w Kamiennej Górze Marcin Jaksoń, Powiatowy Lekarz Weterynarii Edyta Gizel- Gawron, przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze Tomasz Łątka oraz Prokurator Rejonowa w Kamiennej Górze Anna Kaczyńska.

Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu za 2023 r. oraz planowanych działaniach prewencyjnych w tym obszarze. Przedstawiono budżet powiatu w zakresie porządku publicznego i obywateli na 2024 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę powiatowych służb, inspekcji i straży oraz proponowany budżet przeznaczony bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz