MRÓZ? uważaj i reaguj na bezdomnych!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, w związku z okresem zimowym, prosi o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu i inne wymagające opieki.Okres zimowy i znaczny spadek temperatur jest to szczególna pora roku, kiedy osoby potrzebujące wsparcia narażone są na bezpośrednie zagrożenie życia ze względu na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej odzieży.Prosimy o zgłaszanie sygnałów o sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu do służb.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejod poniedziałku do piątku:tel. 075-646-66-77 od godziny 7:30 do 15:30Policja tel. 997 lub 47 873 62 00 – całodobowoTo od naszej wrażliwości zależy ich zdrowie i życie.Czasem jeden telefon pozwoli na czas przyjść z pomocą i wesprzeć osoby potrzebujące w przetrwaniu trudnego okresu zimowego.

Rafał ŚwięckiRzecznik prasowy

Dodaj komentarz