Przybyło pojemników na baterie i żarówkwi

Na ul. Broniewskiego wejściu do Spółki Mieszkaniowej umieściliśmy pojemniki na zużyte baterie oraz żarówki LED. Podobny punkt znajduje się na parterze ratusza przy portierni.
Przypominamy także, że inne frakcje odpadów można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Towarowej 49. Zostawicie tam:
✳️przeterminowane leki i chemikalia;
✳️metale, baterie i akumulatory;
✳️sprzęt elektroniczny i elektryczny;
✳️meble i inne odpady wielkogabarytowe;
✳️odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów (do 1m3 w ciągu roku);
✳️szkło, tworzywa sztuczne;
✳️odpady zielone;
✳️papier i tekturę;
✳️zużyte opony (tylko z pojazdów osobowych).
#kamiennagora #kamiennagóra #opady @obserwujący

Dodaj komentarz