Jest dyrektor PCPR w Kamiennej Górze.

Starosta Kamiennogórski informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze została wybrana
Pani Agnieszka Banach – Górczyk zamieszkała w Kamiennej Górze.

Kandydatka posiada predyspozycje, wiedzę i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku dyrektora jednostki.

Dodaj komentarz