Szczęki w Ptaszkowie

Ochotnicza Straż Pożarna z Ptaszkowa koło Kamiennej Góry ma „Szczęki życia”. Dzięki sponsorom, oraz staraniom strażaków, udało się zakupić sprzęt, którego posiadanie zagwarantuje dołączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W piątek uroczyście podziękowano sponsorom.

Dodaj komentarz