Nowi strażacy ochotnicy

Jak informuje Komenda Powiatowa Straży  w Kamiennej Górze:  W piątek oficjalnie zakończono Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP organizowane przez

Komendę Powiatową PSP w Kamiennej Górze.

Uczestnicy w dniach od 11.08.2023 r. do 22.10.2023 r. zdobywali umiejętności według programu z dnia 04.03.2022 r. zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP.

Gratulujemy Wszystkim

Dodaj komentarz