Śniadanie biznesowe

Dnia 27 października 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Śniadanie Biznesowe organizowane w ramach Europejskiego Roku Umiejętności – Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze we wspólpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu – Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze. W spotkaniu uczestniczyli starosta Jarosław Gęborys i wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska.

Podczas śniadania dyskutowano o  formach wsparcia adresowanych do pracodawców, szansach i możliwościach wsparcia pracodawców i ich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – „Promowanie inwestycji w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, umożliwiające pracownikom pozostanie na rynku pracy lub znalezienie nowej pracy”.

Dodaj komentarz