Festiwal „Lepsze Dziś”

https://facebook.com/events/s/rapfestiwal-lepsze-dzis/3343547315937466/

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lepszedzis.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3o29PVjImuSFlIEHHlJ1GRrWAPK0fOno_fM3kNme62e_4ZQ5bV-Z76NnU&h=AT0HjkgxtL9vWwt-YL3uur50GHwkXFNemYk95uyJNFGoce6-M3XEYF-y3kt08kBcjKM3a1UF4fTbUZeRH0uRHslVVVn-NbwL75SvFXY4W69_ZaPAUkFAkEbjZXAYz54P8e55-Q

Dodaj komentarz