POLICJANCI DBAJĄ O BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYBORCZEGO WEEKENDU

Kamiennogórscy policjanci dbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny podczas trwającego wyborczego weekendu. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów prawa mogących stanowić element naruszeń porządku prawnego w związku z wyborami. Naruszenie ciszy wyborczej, zakłócenia głosowania czy pracy członków komisji wyborczej jest karalne.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, Komisariatu Policji w Lubawce oraz Posterunku Policji w Marciszowie prowadzą w rejonach działania komisji wyborczych
wzmożone działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przed wyborami oraz do czasu ich zakończenia należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu przepisów prawa mogących stanowić element naruszeń porządku prawnego w związku z wyborami. Każdorazowe naruszenie przepisów będzie stanowczo egzekwowane przez policjantów.

Pamiętajcie o tym, że naruszenie ciszy wyborczej, zakłócenia głosowania czy pracy członków komisji wyborczej jest karalne.

Zwracamy uwagę, iż:
→ kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza swobodnemu wykonywaniu prawa do głosowania podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (artykuł 249 kodeksu karnego).
→ Podobnie, kto przeszkadza osobom uprawnionym w ich czynnościach polegających na monitorowaniu lub dokumentowaniu procedur wyborczych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (artykuł 513c kodeksu wyborczego).
→ Kto wynosi kartę do głosowania poza lokal wyborczy lub taką kartę poza lokalem wyborczym przyjmuje lub posiada, nie będąc do tego uprawnionym, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (artykuł 497a kodeksu wyborczego).


Kamiennogórska policja apeluje o porządek i przestrzeganie przepisów przede wszystkich tych związanych z wyborami, a w przypadku naruszeń o ich zgłaszanie.

st. sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Dodaj komentarz