Wykład dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego

W dniu 12 października 2023 r. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odwiedziła grupa studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Była to wizyta studyjna w ramach przedmiotu Zarządzanie finansami jednostek samorządu, prowadzonego przez dr hab. Mariana Kachniarza, prof. UPWr  (pierwszego starosty kamiennogórskiego w latach 1999-2006). Studentów przywitała wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, która opowiedziała o zadaniach własnych samorządu powiatowego. Następnie wykład dot. finansów samorządu i zasad tworzenia budżetu poprowadził Skarbnik Powiatu Kamiennogórskiego Zbigniew Lipień. Studenci mieli okazję do zapoznania się z praktycznymi problemami w zarządzaniu powiatem.

Dodaj komentarz