Promesy transza Nr II

Promesy dla samorządów z terenu powiatu kamiennogórskiego

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Ósma

Powiat kamiennogórski

Budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby DPS w Szarocinie oraz stacji transformatorowej na potrzeby PCZ w Kamiennej Górze 1 516 485,00

Modernizacja wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach 7 600 000,00

razem 9 116 485,00

Gmina Kamienna Góra

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej 114904Dw Pisarzowicach wraz z budową infrastruktury technicznej 2 000 000,00

Przebudowa drogi gminnej 114906Dw Rędzinach wraz z budową infrastruktury technicznej 6 175 000,00

razem 8 175 000,00

Miasto Kamienna Góra

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kamiennej Górze 2 000 000,00

Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni i boiska sportowego w Kamiennej Górze 8 000 000,00

Przebudowa dróg gminnych Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze 15 000 000,00

Razem 25 000 000,00

Lubawka

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka 1 140 000,00

dolnośląskie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – Etap II 850 000,00

Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych 3 150 000,00

razem 5 140 000,00

Marciszów

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Marciszów 2 000 000,00

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w Marciszowie 6 375 000,00

razem 8 375 000,00

Łącznie wszystkie samorządy z terenu powiatu kamiennogórskiego 47 431 485,00

Prawie 50 mln złotych

 

Dodaj komentarz