Podsumowanie projektu w ramach Erasmus+

W dniu 6 października 2023 r. odbyło się podsumowanie projektu realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W wydarzeniu wzięli udział starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz Przewodniczący Rady Andrzej Mankiewicz.

W ramach projektu 19 uczniów technikum odbyło w okresie 06 – 31.03.2023 r. staż zawodowy w Portugalii w zawodach: technik logistyk, technik handlowiec, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

To już kolejny tego typu projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Europejski budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Głównym celem Erasmus+ jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Dodaj komentarz