70 lat dla Szkoły, Zdrowia, Sportu

W piątek 29 września w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbył się Dolnośląski Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej pod hasłem „70 lat dla Szkoły, Zdrowia, Sportu”.

W trakcie trwania Sejmiku podsumowano działania Szkolnego Związku Sportowego, obchodzącego w trym roku 70 rocznicę powstania.

Spotkanie rozpoczęło się od  Inauguracji programu Sprawny Dolnoślązaczek 2023/24, a następnie wspólnie z zaproszonymi gośćmi rozmawiano o roli jaką w ostatnich 70 latach miał i ma Szkolny Związek Sportowy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, wśród których byli Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie. Powiat Kamiennogórski w spotkaniu reprezentowali Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze Katarzyna Bandyk, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze Wioletta Engler oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Zenon Król.

W trakcie trwania uroczystości podziękowano za współpracę i uhonorowano wyróżnieniami i medalami najbardziej zasłużonych działaczy województwa dolnośląskiego, wśród nich znaleźli się: Dyrektor MOS Katarzyna Bandyk, która otrzymała Medal Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektor ZSS Wioletta Engler  otrzymała Medal „Za zasługi w sporcie szkolnym” przyznawany przez Zarząd Główny SZS, natomiast Dyrektor MCKF Zenon Król otrzymał odznakę „Za  Zasługi dla Sportu” Ministra Sportu i Turystyki. Serdecznie gratulujemy!

Podsumowano również współzawodnictwo sportowe powiatów województwa dolnośląskiego. Powiat Kamiennogórski zajął II miejsce  we współzawodnictwie sportowym szkół Dolnego Śląska Współczynnik Usportowienia Powiatów na 30 sklasyfikowanych powiatów.

Dodaj komentarz